Одобрени са 24,6 млн. лв. по бюджета на ЦИК за 2021 г. за обезпечаване на машинното гласуване

Written by on 27/10/2021

Със свое постановление правителството одобри допълнителни
разходи в размер 24,6 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна
комисия (ЦИК) за 2021 г. за финансовото обезпечаване на сключените
договори за доставка на 1 600 специализирани устройства за електронно
машинно гласуване и за изпълнението на дейностите по техническото
обслужване и логистичното им осигуряване. В тази сума е включен ДДС.
Средствата ще бъдат осигурени от предвидените средства за сметка на
резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за
2021 г., в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-
19, и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по
Изборния кодекс, както и чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за тази година.


Припомняме, че съгласно ПМС № 305 от 2021 г. за приемане на план-
сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за
президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.,
при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни
специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран
системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа
поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи
дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта

1327 октомври 2021 г.
средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 т Закона за публичните
финанси, т.е. с отделен акт на правителството.
През 2022 г. няма да има нови инвестиционни


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background