Започва кандидатстването за стипендии по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище

Written by on 02/09/2019

20 000 лв. е бюджетът за финансово стимулиране на талантливи деца

До 1 октомври е срокът за кандидатстване за отпускане на стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от общината. Общо 20 000 лв. са заложени в бюджета на Община Търговище за финансово стимулиране на талантливи деца през тази година.

Областите за кандидатстване са: образование, наука и техника; изкуство и култура; спорт. Финансовите стимули се присъждат като месечни, годишни или една годишна „Търговищко дарование”.

За стипендията „Търговищко дарование” се участва с класирания от 1 до 3 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или 1-во място на национални такива. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати. 

Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1 до 6 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1 до 3 място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати. 

Месечните стипендии се присъждат на дете и/или младеж, с поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за последната година. Размерът на стипендиите се равнява на 1/5 от минималната работна заплата и се отпускат за период от максимум 6 месеца. 

Всеки кандидат има право на една стипендия или финансов стимул за постижения по Националната или Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за календарна година.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до 15 октомври. Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители. Първата такава церемония бе проведена през 2018 г.

Приемът се осъществява веднъж годишно, съгласно измененията в Наредбата, приети от Общинския съвет през март 2019 г.  Промените целят по-рационално и справедливо разпределение на средствата между всички кандидати, както и обхващането на по-голям брой деца от всички възрастови групи. 


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background