Община Търговище публикува анкета

Written by on 28/11/2022

Община Търговище започва разработването на План за устойчива
градска мобилност за периода 2023 – 2030 г. Той се изготвя съгласно новите
изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие. Документът ще кореспондира с приетата от Европейската комисия
Конвенция за планове за устойчива градска мобилност.


Новият стратегически документ ще очертае мерките за подобряване на
безопасността и сигурността, намаляването на замърсяванията, парниковия
ефект и консумацията на енергия, както и подобряване на ефективността на
придвижването на хора и стоки в общината. В него трябва да бъдат отчетени
и възможностите за кандидатстване по европейски програми за финансиране
на развитието на обществения транспорт, транспортната инфраструктура,
организацията на движение и други.
Община Търговище апелира гражданите да се включат в процеса по
разработване чрез попълването на анкета. Анкетата е достъпна онлайн в
срок до 31 декември 2022 г. на адрес: https://forms.gle/fRrPfrRrZZYPSyPM9 .
Разпечатани и готови за попълване бланки са налични в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище. Те могат да бъдат
предадени на място, на гишета с номера от 3 до 6.
Участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност, по-
голяма подкрепа за планираните проекти и изготвянето на документ, който е
в синхрон с обществените нагласи за развитието на градската мобилност в
Търговище.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background