Въвеждат се електронни партиди на имотния регистър

Written by on 26/10/2022

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Той предвижда
осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от
Агенцията по вписванията, чрез създаване на електронни партиди на
недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и
приложените към тях документи.

Още през 2000 г. бе предвидена законодателна реформа в системата на
вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на
вписване (не по персони, а по имот). Реформата предвиждаше имотният
регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид(електронни партиди).
Повече от 20 г. по-късно тя не е осъществена на практика – в момента
вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само
на хартия, се сочи в мотивите към законопроекта.


С гласувания проектозакон нормативно се урежда имотният регистър
като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на
недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и
приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между
съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма,
съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна
форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по
вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими
имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените
към тях документи.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background