С решение на МС община Омуртаг получава за управление части от имот

Written by on 20/10/2022

С решение на МС община Омуртаг получава за управление части от
имот – публична държавна собственост. Обектите се намират на ул. „Неофит
Рилски“ № 3 в гр. Омуртаг.община Омуртаг получава за управление части от имот - публична държавна собственост.

Два от тях досега са били ползвани от
Националния осигурителен институт, а другият – от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище. Необходимостта от тях вече е отпаднала  . Предоставянето на имотите за управление към община Омуртаг е по предложение на областния управител на област Търговище Станимир Парашкевов.

Те ще бъдат ползвани като допълнителни стаи за изпълнение функциите на
Общинската администрация – гр. Омуртаг.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background