Идва ли краят на бумащината в бюрокрацията

Written by on 01/08/2022

 

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление.

Основните предложения за промяна са следните:
– Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран
електронен подпис от физически лица.

За да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на
сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.

Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от
гражданите. Нужната информация ще се събира служебно.

Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им
бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет.

 

При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще
бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни
постановления.

За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с който се
уреждат редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на
административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или
наказателно постановление.

Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други
физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти,
които са вписани в регистър.
Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се
предоставят по електронен път.

Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки, който има офиси в близост до гражданите.
Създава се възможност за пълна електронизация на административни
процеси чрез включване на допълнителни лица като първични
администратори.

Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на
информация за субекти извън държавната администрация, които участват в
административното обслужване.

Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид,
включително чрез система за централизирано управление на регистри.

Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и
половина, като в този срок системата трябва да е готова и данните да бъдат
мигрирани към нея.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background