Укрепено е свлачището при 72-ри км на път Радомир – Перник

Written by on 28/04/2022

С издаването на разрешението за ползване завърши укрепването на свлачището при км 72+300 на път I-6 Кюстендил – Радомир – Перник. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Интензивните валежи през 2015 г. активизираха свлачищна зона на първокласния път, който е основна транспортна връзка на жителите на Кюстендил и Радомир със София. За спиране на свлачищния процес на обекта, в близост до Радомир, са изпълнени геозащитни строително-монтажни работи. Изградена е укрепителна конструкция, която включва стоманобетонови пилоти в петата на свлачищния откос и стоманобетонова подпорна стена. Отводняването в участъка се осъществява чрез дренажни ребра, облицован окоп и дренаж. Отсечката е с възстановена хоризонтална маркировка.

Изпълнител е „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД, с участници: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД. Договорът е на инженеринг (проектиране и строителство) на обща стойност 336 000,00 лв. с ДДС. Авторският надзор e осъществен от „ПЪТГЕО 2018“ ДЗЗД. Строителният надзор е на „Консулт инженерингс“ ЕООД и е на стойност 17 010 лв. с ДДС.

Обектът е реализиран по проект „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г., по който се възстановяват общо 5 обекта. Общата стойност на проекта е 17 815 006,80 лв. с ДДС. Финансирането от Кохезионния фонд е 15 142 755,78 лв. с ДДС, а националното съфинансиране е 2 672 251,02 лв. с ДДС.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background