Намалява броят на децата с противообществени прояви в Търговище

Written by on 24/03/2022

48 възпитателни дела са образувани през 2021 г. във връзка с
извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и
непълнолетни лица в община Търговище. Това сочи годишният отчет на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).


В сравнение с 2020 г. броят на делата е с 10 по-голям, но броят на извършителите продължава да бележи устойчив спад. 56 са децата, извършили противообществена проява през изминалата година. През 2020 г.
те са 59, през 2019 г. – 63, а през 2018 г. – 87. За сравнение, през 2005 г., откогато са и най-ранните данни в статистиката, броят на преминалите през комисията е 100.
Непълнолетните извършители преобладават (32), но в сравнение с предходните седем години броят на малолетните (24), преминали през комисията, бележи най-високия си процент – 42,8%. Извършилите повече от
една проява през годината са 6 срещу 11 през 2020 г. 8 са те през 2019 г., а
7 – през 2018 г. Момичетата извършителки са 4 или 7,14% от общия брой. Това е най- малкият им дял от 2009 г. Тогава те са 3 броя или 4,6 % от всички деца, за които е образувано възпитателно дело.
През 2021 г. се отчита и най-малкият брой извършители, участвали в група в последните 16 години. През изминалата година те са 28, а през 2005г. – 71 броя. Запазва се тенденцията кражбите да са най-разпространеното деяние. Те са 22. Има още: 5 прояви на унищожаване и повреждане на имущество; 6 на физическа агресия; 2 случая на управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано; 2 случая на нарушаване на противоепидемичните мерки; 2 случая на сексуален кибертормоз, свързан с разпространение на порнографски материали и други. През 2021 г. са наложени общо 88 възпитателни мерки на децата и 7
на родителите. Няма настанени в социално-педагогически интернат или във възпитателно училище. Няма и обжалвани пред Районния съд възпитателни мерки.
Отчетът на МКБППМН ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 март. Той е публикуван в сайта на Общината:
https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-
council/meetings/Sesia31.03.2022


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background