10-ТИ МАРТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНИТЕ СЪДИИ

Written by on 10/03/2022

Тази година за първи път се отбелязва Международният ден на
жените съдии.
На 28.04. миналата година общото събрание на ООН обяви в резолюция, приета с консенсус, че на 10 март всяка година ще се отбелязва.

снимка :https://www.un.org/


Международния ден на жените съдии. Определянето на специален международен ден на жените съдии има за цел да засили присъствието на жените в съдебната сфера с цел укрепване на върховенството на закона.
Честването на Международния ден на жените съдии е ежегоден повод за препотвърждаване на важността на участието на жените в публичните институции, включително в съдебната система, и ангажимента
на международната общност, че вземането на решения с участие и представителство на всички нива изисква баланс между половете.
Делът на жените съдии в България е значителен. Факт е и първата жена съдия, която бе избрана за председател на Върховния касационен съд-Галина Захарова. Жена оглавява и Конституционния съд на Република България – Павлина Панова. В частност за съдебен район Търговище съотношението в Окръжен
съд – Търговище е 6:5 в полза на мъжете, а в районните съдилища 11:4 за
„нежната половина“.
Не така стоят нещата в световен мащаб. Дори и в държави с развита демокрация, като САЩ например, жените съдии в щатските и федералните съдилища са около 30%. Основният съдебен орган на Организацията на
обединените нации (ООН) – Международният съд, е имал само четири жени съдии в своята история. Всички останали 105 съдии са мъже. Понастоящем трима от 15-те съдии са жени, включително председателят
на съда.
Навлизането на жени съдии в пространства, от които исторически са били изключени, е положителна стъпка в посока на възприемане на съдебната система като по-прозрачна, приобщаваща и представителна за
хората, чийто живот засягат.
Отбелязвайки деня, ООН потвърждава отново своя ангажимент за разработване и прилагане на подходящи и ефективни национални стратегии и планове за напредъка на жените в системите и институциите
на съдебното правосъдие на ръководно, управленско и други нива.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДАМИ!
ОТ ЕКИПА НА РАДИО ТЪРГОВИЩЕ


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background