АПИ не е възлагала и плащала на IT експерти по договора с „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“

Written by on 17/02/2022

Агенция „Пътна инфраструктура“ не е възлагала и плащала на IT експерти по ценовите ставки в договора за 24-часов мониторинг и поддържане на тол системата с „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“. Това показва справка на Националното тол управление.

            Договорът за мониторинг и експлоатационна поддръжка с „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ е сключен на 23.12.2020 г. Цялата документация по него, включително и ценовото предложение, е публична и се намира в Профила на купувача.

            В Ценово предложение – Приложение № 5 към договора, часови ставки са заложени единствено за дейности по предоставяне на услуги по интеграция на доставчиците на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние и услугите по дейности по надграждане на електронната система за събиране на пътни такси и интегриране на нови компоненти в нея. Тези дейности e предвидено да се извършват единствено по заявка от страна на АПИ, ако има необходимост. От подписването на договора до момента не е имало такава необходимост и АПИ не е възлагала тези дейности. Съответно не са извършвани и никакви разходи.

            Твърдението, че договорът между АПИ и „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ не защитава обществения интерес е невярно и без доказателства. В Национално тол управление работи екип от висококвалифицирани експерти в областта на информационните технологии, които са служители в отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“.

            Контролът на тол системата е изцяло в АПИ. Цялата информация, генерирана от стационарни и мобилни контролни точки, се съхранява в бази данни на сървърите на Национално тол управление, които се намират в два центъра за данни, физически обособени в отделни сгради на АПИ в София. Всички данни са изключителна собственост на АПИ, в качеството й на Възложител и лице, събиращо пътни такси (Toll Charger). Съхранението и достъпът до данните в НТУ се извършват по строго определен ред и правила.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background