Антонов ден и Атанасов ден (17-ти и 18-ти януари)
или
Свещичка и за Дявола

Антоновден и Атанасов ден1

“Да запалят братятя ковачите Живия огън!
Па да мине мало и голямо през Огъня!
Па да се гледат очите на хората!
Който в очите си Страх носи,
свещ да запали на Дявола!
Че и той е част от Душата.
Па да си пита сянката, дека е сбъркал.
И кога Дявола му покаже кривото,
поклон до земи да му стори,
че го е в Пътя върнал!
РЕЧЕНОТО ДА БЪДЕ СТОРЕНО!”

Антон и Атанас били братя ковачи.

Само те можели да добиват жив, магически Огън, който да лекува хора и животни. А всъщност двамата братя били Покровителите на чумата…
Потресаващо, нали? Знаете ли колко много светци в старите традиции са ПОКРОВИТЕЛИ НА болести, бездетност, бедност, хитрост, бяс и стихии?
В християнството по-късно те се превръщат в ПАЗИТЕЛИ ОТ…..
Някога след смърт се е празнувало! Душата се е връщала при Бога и това е било повод за празник!
Сега при смърт оплакваме. Душата се връща при Бога, но това е повод за сълзи.
Бях на 8 години, когато моята баба ме закле след смъртта й никога да не плача и да не паля свещ за нея! Каза че мъката ми и свещта ще я дърпат все надолу и няма да може да да си довърши работата. Никога не забравих това!
Сега хората палят едни свещи за живите, други за умрелите и не си задават много въпроси.
Какво става с Вярата? Грешка! Какво става със Знанието?
Някой започна да обяснява, че всяко добро идва от Бога (напоследък Висш разум) и всяко лошо от Дявола (напоследък Негативни енергии).
Старите българи знаели, че всичко идва от Бога! “БОГ ДАЛ, БОГ ВЗЕЛ!” , казвали…Някои и сега го казват. И ако Дявола е олицетворение на всичко лошо сега, то някога е бил част от Равновесието!
За това Антон и Атанас са ПОКРОВИТЕЛИ на чумата и на болестите! В същото време управляват магическия Огън на лекуването! Защото ако дойдела чумата в селото, имало е причина! Ако умре нова рожба, имало е причина!
И тогава се е НАРИЧАЛО! За добри очи, кураж, здрава снага и справедливост!

Така че на Свети Антон, утре, пък и в други ден , на Танасов ден, ще взема да запаля свещичка и за Дявола, да си вида Сянката и да я питам разни работи…
Честит ви празник на всички именици!

Именици са Антон, Антонио, Антония (старо римско родово име, означаващо „безценен, неоценим, който няма цена“), Антоана, Антоанела, Антоан, Антоанета, Антонина, Андон, Андония, Андуин, Доника, Дончо, Донка, Донна, Дона, Донислав, Донателла, Тончо, Тоника, Тонка, Тонко, Тоня, Тони, Томас.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background