Община Търговище приема заявления от карантинирани, желаещи да гласуват в подвижна урна

Written by on 05/11/2021

Община Търговище приема заявления от избиратели, поставени под
карантина и желаещи да гласуват в подвижна секция в изборите на 14
ноември.


Подвижна избирателна секция за карантинирани ще се образува, ако в
срок до 10 ноември има поне 7 подадени заявления.
Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския
наместник. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от
упълномощено лице или изпратено по пощата или чрез факс.
Подаването може да стане и по електронен път, през интернет
страницата на ЦИК: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/ или на електронния
адрес на Общината: obshtina@targovishte.bg . Не се изисква квалифициран
електронен подпис.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер),
постоянният адрес и адресът на карантиниране. Към заявлението не се
прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст, в случаите, в
които се подава чрез пълномощник. Не се изисква нотариална заверка.
Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на Община
Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-
targovishte/elections/IzboriPVPNS/ZaiavlenieKarantinirani


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background