Правителството предлага проф. Милияна Каймакамова да бъде наградена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Written by on 27/10/2021

Министерският съвет предлага на президента да награди проф.
Милияна Каймакамова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за
особено значими заслуги за развитието на историческата наука.
Проф. Каймакамова завършва висше образование със специалност
„История и археология“ и втора специалност „Философия“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. От 1973 г. досега преподава по
средновековна българска история в Историческия факултет на университета.
През 1985 г. става доцент, а от 2011 г. – професор. Няколко години е
заместник-декан на Историческия факултет, а от 2003 до 2011 г. –
ръководител на катедра ,,История на България“. Специализира в много
научни институции и университети в чужбина – в Прага, Солун, Кьолн, Рим,
Париж, Саарбрюкен и Краков.

проф. Милияна Каймакова

Значителен е приносът й в изследването на българската историческа
култура през Средновековието. Проучва духовната култура на българите,
взаимовръзката между власт, история, идеология и пропаганда в обществото
през този период.
Проф. Каймакамова е написала повече от 100 научни труда. Автор е
на 7 монографии, както и на 103 студии, статии, рецензии и учебни пособия.
Фундаментално е нейното изследване „Българска средновековна
историопис“ от 1990 г., което е първото и засега единствено по-значимо
проучване, посветено на тази проблематика. Забележителен принос съдържа
книгата й „Власт и история в средновековна България VII-XIV в.“ от 2011 г.
В нея намират решения множество сложни научни въпроси, които до този
момент са интерпретирани по-неубедително.
През годините проф. Каймакамова заема позиции в редица
академични органи на управление и организации. За своя принос в науката и
за дългогодишната си преподавателска дейност през 1996 г. е удостоена с
почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ – синя лента.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background