На 1 юли 2021 г. влизат в сила нови правила за ДДС

Written by on 03/06/2021

На 1 юли 2021 г. влизат в сила нови правила за ДДС, предлагащи проста единна система на предприятията в ЕС. Тези правила улесняват съществуващите задължения във връзка с ДДС и намаляват административната тежест на предприятията, които извършват трансгранични онлайн продажби. Премахването на прага за освобождаване от ДДС при внос на стоки на стойност до 22/10 евро в ЕС означава също по-равни условия за предприятията в ЕС.

Въвеждането на новите правила за ДДС за електронната търговия ще започне през юли в целия ЕС с цел улесняване на предприятията, които продават стоки онлайн, създавайки по-равни условия спрямо тези за онлайн дружествата извън ЕС. Тези правила ще бъдат от особено значение за всеки, който продава стоки онлайн или е оператор на онлайн пазар. Целта е да се:

– гарантира плащането на ДДС на мястото на потребление на стоките или на предоставяне на платените услуги;

– създаде единен режим за ДДС за трансграничните доставки на стоки и услуги;

– предложи на предприятията проста система за деклариране и плащане на задълженията им във връзка с ДДС в ЕС чрез ползване на портала на режима за обслужване на едно гише (при внос);

– въведат равни условия между предприятията в ЕС и продавачите извън ЕС.

Чрез тези правила ще се допринесе още за справяне с неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, което представлява разликата между очакваните приходи от ДДС и реално събраните приходи от ДДС във всяка държава членка. Докато общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС отчете леко намаление с почти 1 милиард евро до 140,04 милиарда евро през 2018 г., новите правила за ДДС при електронната търговия ще подкрепят усилията за допълнително намаляване на цифрите и ще допринесат за успеха на световната цифрова трансформация както за хората, така и за бизнеса.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background