Освободиха шефовете на държавните горски предприятия

Written by on 02/06/2021

С протоколно решение на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков в органите на управление на държавните предприятия от Закона за горите са извършени промени.

В „Югозападно държавно предприятие”-Благоевград са освободени членовете на Управителния съвет Мария Маринова и инж. Ваня Каменова.

В „Югоизточно държавно предприятие”-Сливен за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги Йорданов е освободен като член на Управителния съвет.

В „Южноцентрално държавно предприятие” Здравко Бакалов е назначен за директор на предприятието Смолян.

„Северозападно държавно предприятие”-Враца, Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор.

„Североизточно държавно предприятие” е освободен целият състав на органите на управление. Ради Иванов е назначен за директор на предприятието в Шумен.

В „Северноцентрално държавно предприятие”-Габрово са освободени членовете на органа на управление доц. д-р инж. Георги Костов и Иван Степанов.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background