Община Търговище обявява търг за отдаване на 4392 дка земеделски земи

Written by on 21/05/2021

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на общо
4392 дка земеделски земи обявява Община Търговище. В търга са включени имоти в землищата на всички населени места в общината.
За срок от 5 години се отдават общо 3949 дка ниви за отглеждане на
полски и зеленчукови култури. Началната тръжна цена е 33 лв./дка на година, съгласно Наредбата за определянето на базисните цени за отдаване под наем на общинско имущество.


За 30 години под аренда се отдават общо 239 дка имоти, заети с
храсти, за почистване и създаване на насаждения от семков, костилков или черупков вид. Те се отдават с гратисен период от 4 стопански години.
Определени са и 204 дка в землищата на Вардун, Здравец, Кралево,
Драгановец, Дългач и Търговище за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Имотите се отдават за срок от 5 години. Началната тръжна цена
за тях е 41 лв./дка на година, а за лозя – 44 лв./дка.
Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит от 10% от
началната тръжна цена на касите на Община Търговище до 12.00 ч. на
04.06.2021 г. Заплащането може да се извърши и по банков път на сметка в банка „ОББ-АД Търговище“, IBAN: BG62UBBS80023300143230, BIC:
UBBSBGSF.
Търгът ще се проведе в три последователни дни – на 7, 8 и 9 юни, от
9.00 ч., в зала 74 в Общината.
Заповедта за обявяването на търга, с включените имоти по землища,
площта им и началната тръжна цена, е публикувана в уебсайта на местната администрация: https://www.targovishte.bg/announcement/file/2021/05/RD-Z-
509.pdf
Подробна информация може да се получи на тел.: 0601/6 86 72 в
Община Търговище.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background