Тринадесет нови заместник-министри

Written by on 20/05/2021

Тринадесет нови заместник-министри са назначени със заповед на
министър-председателя Стефан Янев в седем министерства.
Александър Златанов, Тома Томов и Димитър Петров са новите заместник-
министри на здравеопазването.


От началото на годината до момента Златанов заема поста директор на
РЗИ-Перник, а преди това в периода 2013 г.-началото на 2021 г. е директор на
РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София
област. Висшето си образование получава в Медицинския университет в София.
Преди назначаването си за заместник-министър на здравеопазването от
март т. г. Тома Томов е началник на COVID-отделението в Александровската
болница. Преди това е бил вр.и.д. главен секретар в администрацията на
Александровската болница. Висшето си образование получава в Медицинския
университет в София.
Димитър Петров е бил директор на Националната здравноосигурителна
каса в периода 2003 г. – 2004 г., както и подуправител на НЗОК през 2015 г. и
2017 г. В периода 2006 г.-2013 г. е съветник и експерт в Българския лекарски
съюз. От 1997 до 2001 г. е народен представител в 38-ото Народно събрание.
Весела Кондакова, Борислава Танева и Пламен Славов са назначени за
заместник-министри на културата.
Весела Кондакова е изпълнителен директор на Българска музикална
асоциация от 2018 г., а в периода 2010 г. -2017 г. последователно ръководи звено
„Културно-контактна точка по програма Култура на ЕК” и Бюро „Творческа
Европа”, офис Култура към Министерство на културата. Кондакова е външен
експерт е в общински програми за култура.
Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална
академия, където е професор по пиано в клавирната катедра, а от 2016 г. е
заместник-ректор по художественотворческата и международна дейност.
Завършва Националната музикална академия като е специализирала в Милано.
Танева концертира активно в Европа, Бразилия и Израел, член е на Управителния
съвет на Национален фонд „Култура“, основател е и заместник-председател на
швейцарско-българската асоциация за култура SBAC, базирана в Женева.

Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в
Пловдивския университет. В периода 2015-2021 е общински съветник в
Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42, 40 и 38-ото
Народно събрание.
За заместник-министри на правосъдието със заповед на премиера Стефан
Янев са назначени Мария Павлова и Иван Демерджиев.
Мария Павлова е следовател в Национална следствена служба, чийто
говорител е в периода 2018-2019 г., а от 2019 до 2020 г. е ръководител на звено
„Аналитично“ в НСлС. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 г.
Завършва право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Иван Демерджиев е председател на Адвокатска колегия -Пловдив от 2019
г., а преди това е секретар на Адвокатския съвет към Адвокатската колегия –
Пловдив. Дерменджиев завършва право в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“.
За заместник-министър на земеделието, храните и горите е назначен Крум
Неделков, който от януари 2020 г. е заместник-декан по учебно-методична
дейност на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет в
Стара Загора. Неделков има дългосрочна специализация в САЩ, притежава също
научна степен доктор, както и има придобита степен магистър по специалността
ветеринарна медицина от Тракийския университет в Стара Загора.
Зарица Динкова е назначена за заместник-министър на външните работи.
Има дългогодишен опит в работата с различни европейски институции,
включително като политически съветник в Европейския парламент. Била е и
старши експерт в Министерството на земеделието и храните, дирекция
„Европейска координация и международни отношения“. Висшето си образование
получава в УНСС, специалност „Международни отношения”, а от Университета
„Комплутенсе“ в Мадрид е магистър по международни икономически отношения.
Притежава диплома и от Испанската дипломатическа школа в Мадрид.
Със заповед на министър-председателя са назначени също за заместник-
министри на отбраната Пламен Йорданов и Александър Петков, а Росен
Барчовски – за заместник-министър на младежта и спорта.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background