Започва кандидатстването за първи клас в училищата

Written by on 10/05/2021

От днес, 10 май, започва кандидатстването за прием в първи клас в
общинските училища в град Търговище. Съгласно утвърдената от Общинския съвет Система за прием, срокът за кандидатстване е 21 май, включително.


Заявления могат да се подават на хартиен носител, на електронната поща на избраното училище или чрез електронен формуляр, в случай че съответното заведение е разработило такъв.
За всяко от училищата е определен прилежащ район. Основен
критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако адресите са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.
Родителите могат да подават документи за прием на децата си в до 3
училища, включително в тези, извън района на най-близкото до тях. В тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното заведение. За предстоящата 2021/2022 учебна година шестте общински училища в град Търговище са заявили 17 паралелки за прием в първи клас. Броят им е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца, навършващи 7-годишна възраст през 2021 г. През настоящата учебна година общият брой на първокласниците в общината е 422. По данни на детските градини броят на децата, които трябва да постъпят в първи клас през 2021 г., е 336 в града и
84 в селата. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 26 май на информационните табла и в интернет страниците на училищата. Записването ще се извърши в срок от 1 до 4 юни на място в учебните заведения. По- късно през юни ще бъдат обявени останалите свободни места за второ и трето класиране.
Заявлението за кандидатстване, както и карта на прилежащите към
училищата райони са публикувани в уебсайта на Община Търговище:
https://targovishte.bg/index.php?nav=303


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background