Нова общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Written by on 25/02/2021

Нова програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета прие Общинският съвет на провелото се днес заседание. Тя ще
действа в периода 2021-2026 г. и е изготвена на база действащата
национална програма.

Архив

Мерките предвиждат ежегодно преброяване на безстопанствените
кучета на територията на общината. Ще бъдат създадени електронни
регистри на обработените безстопанствени кучета, на отглежданите в
приюта, както и на осиновените. Заложено е и по-активно взаимодействие между местната администрация и организациите за защита на животните.
Припомняме, че след приемането на общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета през 2016 г., бе предприета и кампания за запознаване на собствениците на кучета със законовите им задължения. В резултат, броят на регистрираните в интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните кучета в общината нарасна от 64 броя през 2016 г., до близо 2000 през 2017 г. Към днешна дата в системата се регистрирани малко над 3800 животни. В Общината обаче са декларирани 2552 кучета. Припомняме, че освен да поставят микрочип и да регистрират
любимците си в националната система, собствениците трябва да ги
декларират и в местната администрация. Те трябва да заплатят и годишна такса. За града тя е 10 лв., а за селата – 5 лв.
През 2020 г. постъпилите средства от таксата за домашни любимци в
общината са 12 780 лв. Събраните суми се използват единствено за
реализиране на Общинската програма за овладяване популацията на
изоставените животни. През изминалата година в Общинския приют бе завършено изграждането на санитарно и две складови помещения за храна и медикаменти. Капацитетът на приюта е 150 кучета. Кастрираните и маркираните животни през годината са 403.
Осиновените са 88, като 80 от тях – в чужбина. Предприети са стъпки
и за регистрацията на приюта по системата за трансевропейска мрежа, която сертифицира и проследява вноса и износа на животни. Това значително ще съкрати сроковете и процедурите за хората от чужбина, които желаят да осиновят куче от общинския приют.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background