768 семейства от Търговище са се възползвали от безлихвени заеми за подобряване на жилищата си

Written by on 18/02/2021

От средата на 2014 година Клубът на НСО Търговище бе част от Проект Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“.

В този период са подпомогнати 768 семейства, на които са били предоставени безлихвени заеми за подобряване на жилищните условия чрез револвиращ фонд, който в началото на проекта беше 21 000 лв, а после нарастна до  45 000 лева. Общата сума на предоставените заеми е 275 350 лева, което означава револвиране на фонда 10 пъти! 1076 е броят на децата, отглеждани в тези семейства!

Работата ни по този проект стана възможна благодарение на партньорството ни с Хабитат България. Организацията работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра.  

Като допълнителен начин да се подпомогне местната общност в рамките на проекта бе създадена възможност за финансиране  на малки проектни инициативи.

В рамките на програмата Клубът осъществи 6 малки проектни инициативи на обща стойност 51 855 лева. С тези средства бяха реализирани редица дейности, основно в подкрепа на образованието и възпитанието на децата. В помещенията ни, намиращи се в кв. Малчо Малчев създадохме дневен център за работа с деца от общността в Търговище, с които работихме по различни програми за ранно детско развитие и за допълнително обучение по български език и математика.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background