На 10 декември се отбелязва Световният ден за правата на човека

Written by on 10/12/2020

Приетата на 10 декември 1948 г. Харта за правата на човека се състои от увод и 30 члена. Според нея всички хора са с равни права по рождение и са еднакво свободни. Не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.

Хартата признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background