Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Written by on 02/12/2020

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер до 14 000 000 лв.

МС_Кординационен съвет.


Средствата са предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19. Предвид извънредните обстоятелства в условията на усложнена епидемична обстановка от COVID-19 се налага своевременното осигуряване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир).
На днешното правителствено заседание беше прието също така
Решение за отмяна на РМС № 851 от 2020 г. за предложение до Народното събрание за одобряване на сключените договори за покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка е пандемията от COVID-19.
Предмет на направеното предложение са сключени договори за покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти във връзка е пандемията от COVID-19, по които изпълнението е започнало, като по всички договори са направени доставки и са извършени плащания. По десет от договорите задълженията на страните са изпълнени и е извършено окончателно плащане.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background