Нови водоизточници ще осигуряват вода за общините Търговище и Антоново

Written by on 02/12/2020

Министърът на околната среда и водите ангажира всички държавни институции да съдействат на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков, с цел да бъдат приключени максимално бързо процедурите по осигуряване на алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на жителите на област Търговище. Целта на новото съоръжение е да освободи воден ресурс от язовир „Тича“, който да се използва впоследствие за задоволяване питейно-битовите нужди на гражданите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав, както и за напояване на земеделски терени в района.

Това стана ясно днес, 01.12.2020 г., на работна среща с представители на ангажираните с темата ведомства и институции.  Като добър пример, министър Димитров посочи новоизградено съоръжение за промишлено водоснабдяване, чрез което да се подсигурява дейността на заводите към стъкларския холдинг „Тракия Глас България“ ЕАД – гр. Търговище – предприятие със стратегическа икономическа значимост за региона.

 Предстои да се регулира механизъм за присъединяване на собствени водоизточници на територията на община Антоново към ВиК-инфраструктурата на общината, за да се освободи възможността яз. „Ястребино“ да се ползва единствено за напояване. При необходимост ще се възложат и хидроложки проучвания за нови водовземни съоръжения.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background