Община Търговище – нови социални услуги за възрастни и лица с психични разстройства

Written by on 19/11/2020

община Търговище нови социални услуги

Община Търговище да кандидатства с проект за разкриването на нови социални услуги за възрастни и лица с психични разстройства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.


Услугите ще се предоставят в Центрове за грижа за лица с психични
разстройства и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в село Съединение. Сградата, в която ще се помещават те, бе обновена по програма „Региони в растеж“ през тази година.

Община Търговище - Нови социални домове за възрастни


Всяка от услугите ще бъде с капацитет от по 15 потребители. Това
могат да са както лица от специализирани институции, така и лица от
общността. В центровете ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната. Специално нает и обучен персонал ще оказва съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност на потребителите. На тях ще се осигуряват още здравни, образователни и други
съпътстващи услуги.


Докладната записка с искането на кмета е публикувана в уебсайта на
Община Търговище: https://www.targovishte.bg/reports.php


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background