Педагози от Омуртаг преминаха обучение по проект „Образование за утрешния ден“

Written by on 10/11/2020

Във Велико Търново общо 12 педагогически специалисти от ПГТЛП гр. Омуртаг преминаха обучение на тема „Облак технологиите за ефективна комуникация в училище“. Учителите имаха въдможност да се запознаят с възможностите за обучение в електронна среда, които предоставя виртуалната класна стая на Microsoft Teams.

Други 16 учители от Детска градина №1 „Радост“ от Омуртаг преминаха обучени в Арбанаси, където тема бе „Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание – свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници и музеи)“. Програмата включва основни принципи за работа с таблети и създаване на дигитални ресурси, които са предназначени за деца в предучилищна възраст.


В резултат на обученията по дейност 3.2. всеки учител придобива компетентност да включва в обучението по своя учебен предмет дейности с учениците, които да развиват техните дигитални компетентности в изучаваното учебно съдържание по съответния учебен предмет.

Обученията по дейност 3.2. с възложител РУО – Търговище по проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се финансират от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background