Продължава набирането на преброители и контрольори

Written by on 13/10/2020

До 30 октомври продължава набирането на преброители и контрольори в община Търговище за предстоящото преброяване на населението през януари и февруари 2021 г.


До момента 24 души са подали заявления за участие. Определеният от
Националния статистически институт брой на преброителите за община Търговище е 190 души, а на преброителите – 45.
Кандидатите трябва да са пълнолетни и да имат завършено средно
образование. С предимство при подбора ще се ползват лица, заети в
икономическата и финансовата сфера, с технически познания и
практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.
Всеки преброителен участък ще включва около 200-250 души и 80
жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
Документи за участие в процедурата по подбор се приемат в Центъра
за административно обслужване на Общината, от 8.30 ч. до 17.00 ч. в
работни дни. Кандидатите подават заявление и подписана автобиография по образец, както и съгласие за обработка на личните им данни. Прилагат се и документ, удостоверяващ IBAN, както и диплома за завършено образование.
Общинска преброителна комисия ще извърши подбора на кандидатите в срок до края на ноември 2020 г.
Подробна информация, както и образци на всички необходими
документи са публикувани в уебсайта на Община Търговище:
https://www.targovishte.bg/index.php?nav=422


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background