Област Търговище е на 12-то място по показателя средна работна заплата в страната

Written by on 22/06/2020

През януари 2020 година средната брутна месечна работна заплата в област Търговище е 1 071 лева, за февруари – 1 032 лв., а за март – 1 015 лева. Сочат данни на ТСБ – Североизток. Така област Търговище се нарежда на 12-то място по показателя средна работна заплата в страната.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2020 година са 25.8 хиляди души. По тези показатели, областта заема 25-то място сред 28-те области в страната.

В област Търговище през първото тримесечие на 2020 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Образование”, а най-ниско платени – в „Хотелиерство и ресторантьорство“

Ръст на наетите лица се забелязва в осем икономически дейности. Най-много те са в „Други дейности” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

Спад се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, сочат още статистиката.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.4% до 1 039 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Операции с недвижими имоти”, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения”.

.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background