През 2019 в област Търговище 17.7% от населението живее в материални лишения

Written by on 21/05/2020

През 2019 г., линията на бедност в област Търговище е 368.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.08 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 27.5 хил. лица.

През 2019 г. в област Търговище 17.7% от населението живее в материални лишения сочи още статистиката. В сравнение с 2018 г. размерът на линията на бедност се увеличава с 20.7%, а относителният дял на бедното население – с 4.1 процентни пункта.

През 2019 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 4.5 хил. лица на възраст между 18 – 59 години. Това е 7.5% от населението на област Търговище, като спрямо 2018 г. относителният им дял намалява с 6.1 процентни пункта. През 2019 г. в област Търговище 38.1 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване .

             


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background