Отпуснаха още вода за напояване от Ястребино

Written by on 20/05/2020

Кметът на община Антоново е отправил призив към МОСВ за предприемане на мерки във връзка с ограничаване водовземането от язовир Ястребино, защото това е единственият водоизточник на питейна вода за хилядите жители на общината. В писмото си местният управник сигнализира за това, че водният обект е достигнал критичен минимум.

„Въпреки това министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промяна в графика за напояване от язовир „Ястребино” през месец май, с която се отпускат още 0,8 млн. куб. метра вода за напояване. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Промяната е извършена по искане на „Напоителни системи” ЕАД във връзка с необходимостта от втора поливка на ягоди и малини, от съоръженията Национално стопанство-Попово.

С графика за месец май от язовира бяха разрешени 2 млн. куб. м за напояване и 26 хил. куб. м за питейно-битово водоснабдяване на град Антоново. Заради ниския обем на язовира разрешените количества за напояване трябва да бъдат използвани по график, изготвен от “Напоителни системи“ ЕАД, за да бъде направена икономия на вода. На дружеството е поставено и условие за предприемане на спешни действия за възстановяване на изправността на повредените – четвърти и пети таблени затвори на водовземната кула на яз. “Ястребино“.

Предвид намалелия обем на язовира, реално постъпилия приток, който е по-малък от разхода, а също и опасността от значително влошаване на качеството на водата за питейно-битово водоснабдяване при достигане на кота под 322,5 м, заявката на „Напоителни системи“ за допълнителни водни обеми от 2 млн. куб. м е редуцирана, като се отпускат 0,8 млн. куб. м.

Продължаваме да следим темата


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background