Водата в язовир Тича намалява драстично

Written by on 14/05/2020

МОСВ предписа спешни действия за осигуряване на вода от алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване с цел акумулиране на обеми в язовир „Тича“. Това съобщиха от екоминистерството. Съобщават от БНР.

На „ВиК-Шумен“, „ВиК-Търговище“ и „Напоителни системи“ ЕАД са поставени допълнителни условия, свързани с необходимостта от провеждане на процедури за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативните източници. Това трябва да се случи в до 3 месеца.

  

„ВиК-Шумен“ и „ВиК-Търговище“ трябва максимално да ограничат ползването за промишлени цели на вода, която е предназначена за питейно-битово водоснабдяване. С оглед на предоставената информация от „ВиК- Търговище“, че на територията, водоснабдявана от яз. „Тича“, няма алтернативни вдоизточници, които могат да снабдяват населените места с достатъчно питейна вода, на оператора е указано да се проучи възможността за изграждане на нови водовземни съоръжения.

На „Напоителни системи ЕАД“ е поставено условие за напояване на земеделски култури да се използва алтернативен водоизточник – яз. „Шумен“, като за целта проведат необходимата процедура по Закона за водите. Във връзка с получения сигнал за влошаване качеството на водите в яз. „Тича“ по показател „мътност“, на „Напоителни системи“ ЕАД е указано да предприеме спешни действия за обследване на таблените затвори на водовземната кула за напояване (при необходимост извършване на ремонтно-възстановителни работи), с което да направи възможно водовземане от по-ниско ниво на язовира.

Вследствие на получени множество сигнали за загуби по трасето, включително при извършване на ремонтно-възстановителни дейности, операторите трябва да положат необходимите усилия за максимално ограничаване на загубите, с цел икономия на вода и акумулиране на водни обеми в яз. „Тича“.

Източник БНР.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background