Областна управа в Търговище проучва водоснабдителна система „Дунав“

Written by on 29/04/2020

В качеството си на ръководител на процедурата за предпроектно проучване за доизграждане на ВС „Дунав, Областният управител на Търговище Митко Стайков се запозна с техническите характеристики. Митко Стайков, направи оглед на част от прилежащите кладенци тип “Раней”, помпени станции и съоръжения. предпроектно проучване за доизграждане на ВС „Дунав“. Според характеристиките, водоснабдителна система „Дунав“ осъществява водовземане от шест броя шахтови кладенци, разположени по терасата р.Дунав. Има изградени 11 помпени станции – 5ПС и 6 БПС и 134 км. преносни водопроводи, част от които са в експлоатация.

Тепърва предстои да се направят задълбочени технико-икономически проучвания, в които да се покаже състоянието на съществуващите водопроводи и съоръжения, както и да се очертаят необходимите строително-монтажни работи по тяхната рехабилитация. Трябва да се направи и анализ на средствата, нужни за доизграждане на системата.

Областен управител-Търговище

По проект система „Дунав“ е била предвидена да подава вода за гр.Разград, гр. Исперих, гр.Кубрат, гр.Попово, гр.Лозница, гр.Търговище, гр.Шумен, гр.Нови пазар и прилежащите към тях населени места. Към момента, свързани с мрежата за водоподаване на ВС „Дунав“ са гр. Разград, с. Дряновец, с. Благоево и с. Маково


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background