166 проверки са извършили от РЗИ – Търговище

Written by on 14/04/2020

Общо 166 проверки в различни видове обществени обекти и предприятия на територията на област Търговище са извършили от РЗИ. Всички те са в периода от 06.03. до 10.04.2020 година. От здравната инспекция са проверили дали се спазва заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги противоепидемични мерки във връзка с коронавируса.

По време на проверките са направени 92 предписания с превантивна цел на собственици на обектите за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и отвън обектите.

В хода на инспектирането на обектите се проследява за:

– Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена.Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.

Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.

Спазване на необходимата дистанция на работните места и по време на междинните почивки.Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5 – 2 метра един от друг.В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг.

Проверени са своевременно 2 сигнала, подадени на тел.112.

Провеждат се консултации по телефон и на място в Инспекцията на заинтересовани граждани и лица, стопанисващи обекти с обществено предназначение.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background