Фермерските и кооперативните пазари могат да работят

Written by on 07/04/2020

Фермерските и кооперативните пазари да могат да работят в условията на извънредното положение при изпълнение на определени мерки.

Промените настъпват след заповед на здравния министър Кирил Ананиев.

1.Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;

2.Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара; 

3.Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

4.Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

5.Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

6.Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 

7.Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Новите мерки засягат още правилата за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background