Облекчава се преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Written by on 26/03/2020

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
·полагане на труд в населеното място;
·здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
·завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
·необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
·необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.


Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:
·служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
·медицински документ;
·документ за самоличност;
·декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.
Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

Tagged as

Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background