От РЗИ в Търговище с правила за хигиена в обекти с обществено значение

Written by on 11/03/2020

 

От Националният център по заразни и паразитни болести представиха алгоритъм за дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19

Алгоритъмът включва следните основни направления:

1. Избор на дезинфектант

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

3. Начини на приложение на дезинфектантите

4. Допълнителни изисквания

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи

6. Хигиена на ръцете

 Дезинфекция с хлорни препарати или препарати на спиртна основа във всички обществени сгради, в които има посещения на граждани, в т.ч. дезинфекция на перила, врати, дръжки, често проветряване на помещенията. Мярката се отнася за търговски центрове, детски ясли, детски градини, социални заведения, предприятия и търговски дружества, които приготвят храна за деца. На ежедневна дезинфекция подлежат  подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес сгради; подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място

Към момента все още се събират данни конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на познанията за други подобни на COVID-19 вируси.

От здравната инспекция препоръчват редовно миене на ръцете на децата в детските градини и училищата. Те трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата.

Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 20 секунди.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background