Попово ще потъне в боклуци?

Written by on 28/02/2020

Директорът на РИОСВ-Шумен наложи принудителна административна мярка на „ Еко Инвест Север“.

След налагането на ПАМ на площадката за отпадъци не може да се внася и грам боклук от общината, докато не бъдат изпълнени всички разпореждания на РИОСВ. До тежката мярка се стигна, защото дружеството не е монтирало сепарираща инсталация за отпадъците и те не се третират спрямо закона. Така временната площадка, на която са се натрупали хиляди тонове отпадъци  вече застрашава здравето и живота на хората. Има опасност и за замърсяване на околната среда.

До този момент, община Попово не е намерила и къде да извозва отпадъците на поповчани. Според експерти, ако до седмица не се намери решение на проблема, то улиците на града и селата ще бъдат заринати с боклуци.

Официалното съобщение на пресцентъра на РИОСВ – Шумен

„Издадената заповед, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, се налага с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани с управлението на отпадъците на територията на община Попово, както и на вредните последици, които биха настъпили и биха създали предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда и здравето на хората. Мотивите за налагане на мярката са, че при осъществяване на дейността си дружеството не е изпълнило предписанията от многократни проверки за монтиране на сепарираща инсталация за отпадъци, вследствие на което към днешна дата площадката е запълнена и отпадъците не се третират законосъобразно. Дружеството нееднократно е санкционирано за извършваните нарушения.“


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background