Официално сложиха край на „Националната лотария“

Written by on 18/02/2020

Държавен вестник днес обнародва приетите от парламента промени в Закона за хазарта, с които държавния тотализатор официално става монополист в лотарийните игри.

Печалбите от игрите, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат според съответните условия и правила .

С влизането в сила на промените в закона спира и разпространението и продажбата на билети, фишове, талони от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background