Обучиха първия екип за щадящо изслушване на деца в Търговище

Written by on 20/11/2019

Шестима специалисти, които работят с деца и семейства, бяха обучени да изслушват деца, жертви на насилие или свидетели на престъпление. Екипът, който е специално сертифициран за разпит на деца в т.нар синя стая, включва психолози, социални работници и педагог от „Асоциация НАЯ”. Всички те преминаха през шест модула в рамките на Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие в област Търговище”, финансиран от Министерство на правосъдието.

„Обучението се проведе от Института по социални дейности и практики и включваше  както теоретична част, така и практика на място в специалното помещение за щадящо изслушване на деца в Търговище. След като от 2006 година работим с деца, преживели насилие и от практическия си опит много добре знаем колко травмиращи са тези преживявания, беше съвсем логично ние да сме първия екип, които да приложи методиката за щадящо изслушване и така да помогнем да се намали броят на разпитите на детето, в които то да разказва отново и отново за преживяното.”, обясниха от „Асоциация НАЯ”.

От организацията допълниха, че след обучението имат умения да изготвят индивидуална оценка на пострадалото дете, да го подготвят за разпит и да приложат специални техники, така че да се гарантира най-добрия му интерес. Тази експертиза ще е на разположение на полицията, прокуратурата и съда, които в случаи на участие на деца в граждански и наказателни дела, могат да ангажират консултант от екипа на „Асоциация НАЯ” да проведе изслушването. Синята стая на Окръжния съд в Търговище беше официално открита преди близо една година по проект на Министерство на правосъдието, финансиран от швейцарското правителство. Помещението се намира в сградата на Областната администрация


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background