60 години професионално музейно дело в Търговище

Written by on 28/10/2019

На 29 октомври (вторник) от 17.30 ч. Регионален исторически музей-Търговище ще отбележи 60 години професионално музейно дело в Търговище. Ще бъде открита изложба „Началото…” посветена на първите стъпки и първото десетилетие на професионалния етап от развитието на търговищкия музей. Тя представя първите ценни постъпления на музея вписани в неговия основен фонд, лицата на първите музейни професионалисти и илюстрации на първите стъпки в събирателската, проучвателската и експозиционната дейност.

             Музейното дело в Търговищкия край датира от 20-те години на ХХ век, когато има данни за изучаване на местната история и съществуват малки училищни музейни сбирки, поддържани от учители – ентусиасти в гр. Търговище и по – големите селища на областта.

           Решението за създаване на музей датира от 1951 г., когато се работи на обществени начала. Музейната хроника е записала имената на първите – Георги Ширков и Димитър Харизанов. От 1953 г. отваря врати и постоянна музейна експозиция. Впоследствие са събрани 1500 музейни предмета, които стават основа за фонда на Окръжния исторически музей – Търговище.

            През 1959 г. във връзка със създаването на професионален музей Окръжния народен съвет решава да трансформира 2 учителски щатни бройки за музейни длъжности. Музеят започва да функционира от м.януари 1960 г. като самостоятелен институт. Оттогава датира системното проучване и популяризиране на историята на Търговищкия край. В резултат на дейността на първите музейни уредници Мария и Димитър Овчарови и на десетките последвали ги специалисти /Иван Якимов, Георги Гинев, Георги Витанов, Руска Николова, Илка Ангелова, Цветанка Янкова и др./ е формиран богат музеен фонд веществени и документални паметници от неолита /VІІ хил. пр. Хр./ до нашето съвремие. Своята изследователска работа от Търговищкия музей  започват известните български учени Димитър Овчаров, Хенриета Тодорова и Казимир Попконстантинов.

           Първата голяма постоянна общоисторическа експозиция е в сградата на старото възрожденско училище „Св.св.Седмочисленици“ (1963).

           Понастоящем Регионален исторически музей – Търговище извършва проучвания на територията на Търговищка област и посреща посетители и гости в пет основни музейни обекта: Археологическа експозиция, Етнографска експозиция в Хаджи Ангеловата къща, музеен изложбен център Славейково училище, „Икони и църковна утвар” в Свещаровата къща и Къща – музей „Никола Симов – Куруто“. 


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background