Четири обществени поръчки обяви Община Търговище

Written by on 09/10/2019

Четири обществени поръчки обяви на сайта си Община Търговище.  Първата от тях е за извършване на превоз на пътници по 5 автобусни линии от общинската транспортна схема. Те са по маршрут от Търговище към селата Здравец, Кралево, Дългач, Буховци, както и по линията Търговище-Ралица-Голямо Соколово. Автобусите, изпълняващи услугата, трябва да са с минимум екологичен стандарт ЕВРО 2 и да разполагат с рампа за трудно подвижни лица. В момента превозът по тези линии се осъществява като спешна мярка. Това се налага поради отказ на изпълнителите, спечелили обществената поръчка, обявена от Общината през 2018 г. Договорите с новите превозвачи ще бъдат сключени от началото на 2020 г., за срок от 2 години. 

Следващата поръчка е за осигуряване на специализиран автомобил с краново устройство, тип „паяк“, за принудително повдигане и преместване на автомобили с тегло над 1500 кг. Преместването ще се извършва от определения изпълнител, по нареждане, подадено от Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. Услугата трябва да се осигурява 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

Предмет на друга от поръчките е упражняване на независим надзор на строителството на два обекта. Първият е свързан с разширението на гробищния парк, с площ от 17 070 кв. м. Втората позиция е за надзор на изграждането на светофарна уредба на кръстовището на булевардите „Трайко Китанчев“ и „Сюрен“, в близост до областната болница. Очаква се дейностите по монтирането на светофара там да започнат в срок от един месец. Средствата за целта са заложени в капиталовата програма и приети с бюджета за 2019 г. 

Последната поръчка е за доставка на материали за собствено производство на битумни (асфалтови) смеси за Общинското предприятие БКС. Припомняме, че БКС произвежда асфалт в своя собствена база в село Разбойна. С него се извършват всички кърпежи по уличната и общинската пътни мрежи. 

Посочените обществени поръчки, тяхната стойност и техническите спецификации са публикувани в уебсайта на Община Търговище, раздел „Профил на купувача“. 


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background