155 училища и детски градини ще получат 541 546 лева за доставки по схемата „Училищен плод“

Written by on 02/10/2019

Правителството прие решение за предоставяне на средства от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 541 546 лева. Така ще се даде възможност за разплащане на извършени доставки по схемата „Училищен плод“ през учебната 2018/2019 година в 155 училища и детски градини.

Разходите за реализиране на проекта са в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background