„В дрехите на историята – обучение в култура“

Written by on 30/09/2019

Деца изучаваха живота на праисторическите хора. Интерактивният модул от проекта „В дрехите на историята – обучение в култура“, който се реализира от русенския музей с подкрепата на Министерството на културата, разказа на подрастващите какво е било всекидневието на хората преди 6500 г. пр. Хр. – по какъв начин са изграждали селищата си, как са намирали храната си, кои са светилищата и култовите им предмети. Момчетата и момичетата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства решаваха праисторическа кръстословица, правиха пещерни рисунки с въглен, реставрираха счупен праисторически съд.

Дейностите по проект „В дрехите на историята – обучение в култура“ предвиждат провеждането на общо четири тематични работилници, посветени на няколко периода – Праистория, Римска епоха, Средновековие и Модерност. В тях ще се включат 60 ученици от четири учебни заведения, както и възпитаници на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Целта е чрез интерактивни занимания в музейна среда да се достигне до получаване на трайни знания по разглежданите теми и до формиране на базисни умения за извличане на информация при работа с експонати.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background