„Да изчистим България заедно“.

Written by on 11/09/2019

До момента общо над 2700 доброволци от различни ведомства,
организации и граждани са заявили участие в акцията. Те ще почистват
околоблокови и паркови пространства, детски площадки и зони за спорт.


Над 1400 доброволци от 14 училища и 12 детски градини в общината
са заявили, че ще почистват дворовете и прилежащите райони на детските и
учебните заведения.
Участие са заявили и близо 1100 души от кметствата и читалищата в
36 населени места в общината. Всички те ще почистват централните улици и
площади в селата, пространствата около паметници, паркове, детски кътове
и пред жилищните си сгради.

Напомняме, че чувалите със събраните количества трябва да бъдат
оставяни до контейнерите за битови отпадъци. За извозването им се
информира Общинското предприятие БКС на тел.: 0601/ 6 22 69.Материалите могат да се получат в стая 18, на първия етаж в сградата на Община Търговище. Заявки за включване в кампанията се приемат на телефони: 0601/ 6 86 58; 0601/ 6 86 86 и 0882 100 612.
Материали ще бъдат раздавани и в самия ден на почистването, 14
септември, след предварителна заявка на тел.: 0882 100 612.


Община Търговище както и ние от Радио Търговище онлайн приканваме на 14 септември всички заедно да се
погрижим за по-чистия вид на средата, в която живеем.

Нека тези места който почистим да останат колкото се може по дълго време чисти и приветливи, нека помислим преди да хвърлим!!!


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background