Осигуряват се 25 922 лв. за физическо възпитание и спорт в училищата по изкуствата и по културата към министерството на културата

Written by on 28/08/2019

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 25 922 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2019 година

Разходите са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството на културата по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г. Разходите се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2019 г.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background