Община Търговище отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2018 година

Written by on 15/08/2019

На 14 август, от 17.00 часа, в зала 74 на местната администрация се състоя публично представяне и обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Търговище и сметките за средствата от Европейския съюз за 2018г. Те бяха представени от зам.- кмета Валентин Велчев.

В началото на представянето си г-н Велчев благодари на присъстващите.

Той уточни, че бюджетът на Община Търговище за 2018 година е приет от Общински съвет – Търговище, с решение номер 2, от 31 януари 2018 година. По първоначалния план на бюджета на приходите той е в размер на 44 263 918 лева, а към 31 декември 2018 година, уточнения годишен план на приходите е 47 712 943 лева. Сегашния бюджет е с начален план 49 919 000 лева. Постъпилите приходи с държавен характер са 26 млн. лв. Това е с 2,32 млн. лв. повече, отколкото през 2017 г. Постъпилите приходи с общински характер са 17,38 млн. лв. За сравнение, през 2017 г. те са 16,4 млн. лв. На отчета бе обсъдено и разходването на средства за реализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз.

След изнесената презентация на присъстващите им беше дадена думата за мнение и въпроси.

Г-н Радослав Черкезов зададе своя въпрос:

„Кое от отчета и от изпълнението на различните показатели вас, все пак, не ви задоволява от миналата година и бихте искали, не само тази година, но и в бъдеще, това да изчезне, за да може Общината да върви с още по-добри темпове и да „диша“ съвсем нормално?“

Зам.-кметът на Община Търговище, в отговор каза:

„Не е едно нещото, което не ни задоволява, но това не е само за 2018, а и в предишния, пък и в този. За мен лично, това са средствата, които са по капиталовата програма, тъй като това е най-видимата част към обществото. С парите, които общината към момента изразходва е направила много, но те не са достатъчни, за да бъде отговорено на всички нужди. Общините правят усилия да се увеличават тези субсидии за капиталови разходи в бюджетите им.“

Валентин Велчев сподели, че е доволен от отчета от 2018, а и от този от 2019 година, тъй като 6 месечния вече е приключен. Спрямо него Община Търговище е в стабилно финансово състояние.

Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background