Четири социални услуги в Община Разград проведоха заедно уъркшоп

Written by on 13/08/2019

Днес (13 август) в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Разград беше проведен уъркшоп с участието на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Разград.

         За пореден път потребителите от тези социални услуги, заедно със социалните работници, имаха възможност да се запознаят с нови техники за арт-терапия. Използвайки акрилни и текстилни бои, и различни шаблони, бяха декорирани тениски от четирите отбора. Техниката за рисуване с ръце беше изключително добре посрещната от участниците. В работата си те използваха и природни материали.

Направеният анализ от проведения уъркшоп показа ползата от включване на природни материали в арт-терапията, подобряване на емоционалното и психологично състояние на потребителите на социални услуги и подобряване на екипната работа в социалните услуги.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background