Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

Written by on 13/08/2019

Кметът д-р Дарин Димитров отправя покана до политическите партии и
коалиции за участие в консултациите за определяне състав на Общинска
избирателна комисия (ОИК) Търговище, във връзка с предстоящите на 27
октомври избори за общински съветници и за кметове.
Консултациите ще се проведат на 19 август, от 14.00 часа в зала 28 на
Община Търговище. В тях ще участват парламентарно представените партии
и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат
избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от
Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите
могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно
представени.
Определеният брой на членовете на ОИК за Търговище е 13.
Разпределението е следното: за партия „ГЕРБ“ – 4 членове; за коалиция
„БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 2
членове; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член.
За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години,
не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода, владеят добре български език и са с висше образование, имат
постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към
датата 26 април 2019 г., включително, не са осъждани за умишлено
престъпление от общ характер.
По процедура, след консултациите, кметът изпраща предложение за
състава на ОИК до ЦИК в срок до 24 август. В случай че партиите и
коалициите не постигнат съгласие за съставът на ОИК, той се назначава от
ЦИК. Срокът за това 6 септември 2019 г.

Кметът д-р Дарин Димитров отправя покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) Търговище, във връзка с предстоящите на 27 октомври избори за общински съветници и за кметове.

Консултациите ще се проведат на 19 август, от 14.00 часа в зала 28 на Община Търговище. В тях ще участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Определеният брой на членовете на ОИК за Търговище е 13. Разпределението е следното: за партия „ГЕРБ“ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. 

За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, владеят добре български език и са с висше образование, имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към датата 26 април 2019 г., включително, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

По процедура, след консултациите, кметът изпраща предложение за състава на ОИК до ЦИК в срок до 24 август. В случай че партиите и коалициите не постигнат съгласие за съставът на ОИК, той се назначава от ЦИК. Срокът за това  6 септември 2019 г.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background