Активни проекти на Национален фонд “ Култура“

Written by on 05/08/2019

3 активни сесии на Национален фонд “Култура”, до средата на октомври 2019.
Чрез тях може да реализирате Вашите музикални проекти.
      Нужна ви е предварителна регистрация в Национален фонд “Култура”. Повече информация за условията и допустимите за финансиране разходи в програмите,  вижте на: http://programs.ncf.bg/bg/programi
 Ето и направленията:
     I. “СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА” –
Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. До участие се допускат както културни  организации (включително медии), така и физически лица.
Период за подаване на кандидатури: 27.03.2019 (11:00) – 05.09.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 15.10.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020
     II. “МОБИЛНОСТ” –
Една от най-популярните и достъпни програми на Национален фонд “Култура” е отворена за културни организации (професионални и непрофесионални) и артисти (професионалисти и любители). Чрез тази програма Фондът финансира транспортните разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми. Активна е сесия IV за годината.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 – 10.10.2019
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 31.03.2019
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.04.2020
     III. “ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ” –
Програмата подкрепя разширяването на контактите, повишаването на квалификацията, професионалните умения и развитието на артисти, културни мениджъри и други типове професионалисти в сферата на изкуствата. До участие се допускат както културни  организации, така и физически лица. Сесия II / 2019 е в две части.

  1. КРАТКОСРОЧНИ СЪБИТИЯ
    Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020

  1. ДЪЛГОСРОЧНИ СЪБИТИЯ
    Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.

Период за подаване на кандидатури: 12.07.2019 (11:00) – 03.10.2019 (15:00)
Период на реализация на проектите: 01.11.2019 – 30.10.2020
Период за отчитане на изпълнените (спечелили финансиране) проекти: 30.11.2020


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background