Приета е Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на ЕС

Written by on 31/07/2019

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз (юли – декември 2019 г.).

Програмата е оперативен документ, чиято цел е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на новото Председателство, стартиращо през втората половина на 2019 г.

Шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз (юли – декември 2019 г.) включва конкретните теми/досиета и целите, които си поставяме по тях в различните формати на Съвета на Европейския съюз в областите „Общи въпроси“; „Икономически и финансови въпроси“; „Правосъдие и вътрешни работи“; „Транспорт и телекомуникации“; „Околна среда“; „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“; „Конкурентоспособност“; „Образование и култура“. В Шестмесечната програма са включени общо 45 законодателни досиета и теми, които ще бъдат приоритетни за страната ни през следващите 6 месеца по време на Финландското председателство на Съвета на Европейския Съюз, и по които ще се стремим в максимална степен да защитим националния интерес.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background