Правителството продължава подкрепата за проекта Традуки, който популяризира българските автори в Европа

Written by on 31/07/2019

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Анекс към Рамково споразумение за проекта Традуки относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерство на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. Анексът към Рамковото споразумение бе подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София. Това ще позволи българската страна и в частност книжният сектор (автори, издателства, литература, превод, библиотеки, панаири на книгата) да имат значителни предимства от присъединяването на България към Европейската мрежа Традуки като равноправен член, а именно – подпомагане участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата; възможност за български автори да представят произведенията си на европейска сцена; популяризиране на българските автори и произведения чрез превод на разнообразни езици; популяризиране на националната ни литература чрез участие на български автори, преводачи, издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.


Current track

Title

Artist

Със съдейдтвието на : LIVE365

Със съдейдтвието на : LIVE365

Background